VALUEPLUS Khu công nghiệp Vsip

VALUEPLUS KCN VSIP Bắc Ninh  Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

 

2020-05-18