Khu Công Nghiệp Quang Châu

Khu Công Nghiệp Quang Châu, Huyện Việt Yên, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

2020-05-18