Liên hệ

Công ty TNHH SX TM Và Dịch Vụ Nhựa SK

Trụ sở: TT. Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

NMSX 1: TT. Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

NMSX 2: Nghĩa Trai - Văn Lâm - Hưng Yên 

-----------------------------------------------------------------

Hotline | Miền Bắc: 0353.83.55.88 | Miền Nam: (0283) 6.024.042