Tin thị trường

Sắp xếp:

‘LUẬT HÓA’ CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Xu hướng giảm rác thải nhựa, bao bì nilông ở Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực, khi nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước cùng thực hiện.

DỰ BÁO 06 XU THẾ NỔI BẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM 2019

Ngành xây dựng đã bắt đầu năm thứ 3 năm liên tiếp trong chu kỳ giảm tốc (kể từ năm 2016), tuy nhiên, tăng trưởng ngành trong năm 2018 vẫn đạt 8,02 %, cao hơn mức tăng GDP bình quân cả nước là 7,08%.

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN 2020

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển cơ khí chế tạo cho công nghiệp vật liệu xây dựng.